O FIRMIE

Przedsiębiorstwo Handlowe „ADAMIR” powstało w sierpniu 1997 roku w wyniku zawiązania umowy spółki cywilnej przez właścicieli Adama Woźnickiego i Mirosława Falkusa. W lipcu 2002 roku firma została przekształcona w „ADAMIR” Sp.z o.o. która funkcjonuje do dziś. Od początku swojej działalności zajmujemy się hurtowym handlem farbami i lakierami.

„ADAMIR” Sp. z o.o. wyspecjalizowała się w doradztwie technicznym oraz kompletacji dostaw antykorozyjnych zestawów malarskich dla odbiorców przemysłowych. Kluczowymi odbiorcami naszych usług są zakłady remontowe kolejnictwa, fabryki wagonów, zakłady wojskowe oraz wytwórnie konstrukcji stalowych. W wyniku swojej długoletniej działalności na rynku antykorozyjnym firma „ADAMIR” zyskała sobie miano dystrybutora takich koncernów jak PPG, Akzo Nobel. W 2009 roku czołowy niemiecki producent farb dla kolejnictwa firma Mader Aqualack AG zaproponowała naszej firmie współpracę, w roli swojego partnera handlowego na terenach Polski. Dzięki temu oferowane przez nas wyroby zyskały zestawy malarskie posiadające certyfikaty dopuszczające kolei polskich i niemieckich.

Kolejną gałęzią w której wyspecjalizowała się nasza firma jest kompletacja dostaw zestawów malarskich dla produkcji specjalnej. Posiadamy podpisaną umowę o współpracy z 33 Rejonowym Przedstawicielstwem Wojskowym w Gliwicach w wyniku, której możemy dostarczać farby posiadające certyfikaty wojskowe.

Bardzo dużą uwagę firma „ADAMIR” poświęca ochronie środowiska naturalnego. Realizujemy to poprzez bardzo duży udział w sprzedaży oraz propagowanie bezemisyjnych wodorozcieńczalnych zestawów malarskich. Na życzenie klientów dostarczamy zakupiony u nas towar własnymi środkami transportu.