W dniach 17-19.07.2012 zorganizowaliśmy wraz naszymi przyjaciółmi poligon aplikacyjny w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. W poligonie tym udział wzięli: Wiesiek Upława i Marian Mazur z PPG Polifarb Cieszyn S.A. zapewniając zestaw poliuretanowy do malowania, Marek Tyrybon z firmy Viskor Sp. z o.o., który udostępnił sprzęt do przygotowania powierzchni oraz do aplikacji w/w zestawu. Ze strony firmy Adamir całością przedsięwzięcia koordynował Mirek Falkus. Dzięki uprzejmości Dyrektora kmdr por. Andrzeja Nowaka Muzeum Marynarki Wojennej udostępniło nam Aparat torpedowy 5 wyrzutniowy kaliber 533 z ORP „WICHER” znajdujący się na terenie Ekspozycji Broni i Uzbrojenia Morskiego. Koordynatorem prac ze strony Muzeum była Monika Mucha – Konserwator Zabytków. Po gruntownym przygotowaniu powierzchni naniesiono Podkład PU żółty a następnie Celux PU RAL 7040. Po zakończeniu prac antykorozyjno – renowacyjnych przedmiotowy obiekt zyskał swój dawny blask i szarość. Mamy nadzieję, iż nie poprzestaniemy na tym jednym „poligonie”. Pragnę nadmienić, iż całość przedsięwzięcia odbyła się w ramach NON PROFIT, czyli całkowicie społecznie. Dziękuję jeszcze raz wszystkim uczestniczącym.

Na zlecenie Zakładów Mechanicznych „BUMAR” w Gliwicach firma nasza wraz z pracownikami Firmy Handlowej „BARWA” Jarosław Czajkowski zobowiązała się do nieodpłatnego wykonania kamuflażu pikselowego pojazdu PT-91M. Wzór malowania pikselowego opracował Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej z Wrocławia. Farby kamuflażowe posiadające certyfikat na zgodność z NO-80-A200 wyprodukowała FH „BARWA” Czołg PT-91M z nowym wzorem kamuflażu pikselowego uczestniczył w manewrach wojskowych „ANAGONDA 16” oraz wyeksponowany został na targach MSPO w Kielcach.

Firma „ADAMIR” Sp. z o.o. wraz z zaprzyjaźnioną Firmą „BARWA” Jarosław Czajkowski zobowiązała się do bezpłatnego przekazania farb oraz opracowania systemu malowania wraz z nadzorem nad aplikacją zestawu malarskiego związanego z renowacją zabytkowego samolotu LIM-2 , który po kapitalnym remoncie stoi przy Rondzie Lotników nieopodal Wojskowych Zakładów Uzbrojenia.